تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

اهداء جنین

اهداء جنین

اهداء جنین شامل گرفتن تخمک و اسپرم از زوج دهنده و انتقال جنین های حاصله به رحم گیرنده (زوج نابارور) می باشد. این روش برای زوجینی مناسب  است که امکان مشارکت در تشکیل جنین بیولوژیک خود را به دلیل نداشتن اسپرم و تخمک مناسب ندارند و به این دلیل، ناچار به استفاده از جنین اهدایی می باشند.