تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

رحم جایگزین

رحم جایگزین

یکی از علل مهم ناباروری، ناتوانی مادر در حمل و نگه داری جنین در رحم است. در این روش جنین حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک و اسپرم زوجین متقاضی (نابارور) به رحم شخص ثالث انتقال داده می شود.  جایگزینی رحمی زمانی ضرورت می یابد که زوجین همۀ فاکتورهای لازم برای شکل گیری فرزند را دارند، ولی به دلیل نداشتن رحم یا رحم سالم، امکان داشتن فرزند از آن ها سلب شده است.