تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

کلینیک مامایی

کلینیک مامایی

در مرکز درمان ناباروری نوین پس از تایید حاملگی، کنترل های روتین بارداری و درخواست آزمایشات غربالگری برای به حداقل رساندن عوارض ناخواسته بارداری و افزایش میزان بارداری موفق شروع می شود. این مراقبت ها از همان ماه اول بارداری و با تشکیل پرونده مامایی انجام میگیرد.

جهت گرفتن نوبت ویزیت مامایی می توانید با شماره تلفن 05138405701 تماس حاصل فرمایید.