تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

اتاق ویزیت پزشک

اتاق ویزیت پزشک

بعد از پذیرش، ویزیت پزشک شامل 3 مرحله میباشد.

 • مرحله اول گرفتن شرح حال و سوابق درمانی و آزمایشات بیماران توسط کارشناسان دوره دیده IVF و ثبت در پرونده
 • مرحله دوم انجام سونوگرافی واژینال یا ابدومینال توسط پزشک
 • و سپس در آخرین مرحله پزشکان این مرکز به همراه کارشناسان مجرب IVF بیمار را ویزیت و سپس توضیحات دارویی یا نحوه انجام آزمایشات درخواستی به صورت کامل به بیمار داده می شود.