آزمایشگاه آندرولوژی

آزمایشگاه اندرولوژی در طبقه همکف مرکز نوین واقع شده و مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات می باشد. در این آزمایشگاه بررسی و آنالیز اسپرم با استفاده از روش استاندارد شده WHO انجام شده و شستشو و آماده سازی اسپرم جهت پروسه های IUI و ICSI با جدید ترین متد ها انجام می شود.