اهداء جنین

فهرست مطالب

اهداء جنین

اهداء جنین شامل گرفتن تخمک و اسپرم از زوج دهنده و انتقال جنین های حاصله به رحم گیرنده (زوج نابارور) می باشد. این روش برای زوجینی مناسب  است که امکان مشارکت در تشکیل جنین بیولوژیک خود را به دلیل نداشتن اسپرم و تخمک مناسب ندارند و به این دلیل، ناچار به استفاده از جنین اهدایی می باشند.

 

این مقاله تایید شده است توسط :
Picture of دکتر مهناز منصوری

دکتر مهناز منصوری

متخصص زنان و فلوشیپ نازایی

برچسب‌ها :
آخرین مقالات