مسئول اتاق های عمل

سرکارخانم دانشوری

اتاق های عمل

اتاق های عمل این مرکز دارای کادری متخصص و مجرب می باشد و مجهز به پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات جهت انجام عمل های لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی تشخیصی، انواع روش های میکروسکوپیک برداشت نمونه از بیضه (Micro TESE)، و سایر اعمال جراحی اورولوژی نظیر واریکوسلکتومی، وازووازوستومی و …. و اعمال مربوط به IVF شامل کشیدن تخمک، ترانسفر جنین و سایر جراحی های مرتبط با درمان ناباروری می باشد.