تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

Micro TESE

Micro  TESE

در مواردی که سایز بیضه ها کوچک باشد و یا هیچ اسپرمی در بیوپسی بیضه (TESE) مشاهده نشود، نمونه برداری بیضه با میکروسکوپ یا میکروتسه (MicroTESE) انجام می شود. در این روش میزان برش بیشتر خواهد بود و با کمک بزرگنمایی میکروسکوپ از بافت بهتری از بیضه که احتمال وجود اسپرم در آن بیشتر است نمونه گیری خواهد شد. در صورت مشاهده اسپرم بنا بر صلاحدید پزشک و خواست بیمار، نمونه جهت استفاده برای روش کمک باروری میکرواینجکشن (ICSI) استفاده نمود.

    منبع: کتاب ناباروری به زبان ساده کاری از گروه تحقیقات مرکز درمانی نوین