تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

متخصصین

مدیریت

دکتر مهناز منصوری

متخصصان زنان ونازایی

دکتر حکمت خلیلی فر

دکتر فاطمه محمدی

دکتر الهه مبصر

دکتر فاطمه جودی

دکتر زهره بذری

متخصصان بیهوشی

دکتر شادی پاکروان

دکتر اسدالله دلیر

دکتر منوچهر سرتیپ

متخصصان اورولوژی مردان

دکتر آقاسی زاده

دکتر علی آهنیان

متخصصان ژنتیک انسانی

دکتر محمدامین کراچیان

دکتر احسان غیور کریمیانی

خانم دکتر کریمی نژاد