دکتر حکمت خلیلی

متخصص زنان و نازایی

رزومه دکتر حکمت خلیلی

فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال ۱۳۶۸

گذراندن طرح دوره پزشکی عمومی در سرخس تا سال ۱۳۷۱

فارغ التحصیل دوره تخصص جراحی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۷۴

گذراندن دوره طرح و ضریب کا در بیمارستان صنایع دفاع (شهید چمران) تهران

نقل مکان به شهر فردوس در سال ۱۳۷۸ و ادامه ی فعالیت به عنوان پزشک متخصص زنان در این شهر

و همزمان، تدریس واحد مادر و کودک رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

نقل مکان به مشهد و ادامه ی فعالیت به عنوان پزشک متخصص زنان در بیمارستان امام حسین و مطب شخصی در سال ۱۳۸۲ و همزمان تدریس واحد تنظیم خانواده در دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

همکاری در تیم پزشکی مرکز درمان ناباروری نوین از سال ۱۳۸۹ تا کنون

 

خانم دکتر حکمت خلیلی فر در حال حاضر مطب شخصی فعال ندارند.