تکنیک های حفظ بارداری
novin

فریز اسپرم

  طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، 15-10 درصد از زوجهای جهان با مشکل نازایی مواجه اند که بیش از 5/1 میلیون از این زوج ها،

ادامه مطلب »
تکنیک های حفظ بارداری
novin

فریز تخمک

  بسیاری از دختران با نزدیک شدن به سن 35 سالگی، نسبت به امکان باروری در آینده مضطرب می شوند؛ لذا انجماد تخمک می تواند

ادامه مطلب »
تکنیک های حفظ بارداری
novin

فریز بافت بیضه

  در این روش، بخشی از بافت بیضه از طریق TESE یا Micro TESE   برداشته و توسط ابزار استریل باز شده و سپس بافت باز شده با استفاده

ادامه مطلب »
تکنیک های حفظ بارداری
novin

انجماد جنین

انجماد جنین روند حفظ جنین در نیتروژن مایع در دمای زیر صفر درجه (196- درجه سانتیگراد) می باشد. پس از آنکه اولین جنین انسان با

ادامه مطلب »