دکتر شادی پاکروان

متخصص بیهوشی

رزومه دکتر شادی پاکروان

 

فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۷۲

فارغ التحصیل دوره تخصص هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۷۶

فعالیت به عنوان متخصص بیهوشی در بیمارستان های موسی بن جعفر و امام زمان

همکاری با تیم پزشکی مرکز درمان ناباروری نوین از سال ۱۳۸۶ تا کنون