مسئول بخش بستری

سرکار خانم اثنی عشری

بخش بستری

بخش های بستری مرکز درمان ناباروری نوین واقع در طبقه دوم شامل دو بخش بستری می باشد؛ 


 بخش بستری ۱: دارای اتاق های خصوصی و عمومی با استفاده از مدرن ترین تجهیزات رفاهی پزشکی و کادری مجرب شامل پرستاران با تجربه جهت دادن ارائه خدمات به بیمارانی که تحت عمل بیهوشی قرار گرفته اند می باشد.

 

 بخش بستری ۲: در مکانی بسیار آرام بخش و با نمای مشرف به فضای سبز جهت بستری موقت و دادن خدمات به بیمارانی که انتقال جنین داشته اند، می باشد.