مسئول واحد کلینیک تخصصی

___________________
سرکار خانم محبوب

کلینیک تخصصی زنان و نازایی

این واحد با بهره گیری از تجارب ارزنده متخصصین زنان و نازایی و کارشناسان مجرب IVF در زمینه نازایی و با استفاده از دستگاه های پیشرفته سونوگرافی، آمادگی کامل جهت دادن ارائه خدمات لازم به مراجعه کنندگان محترم را دارد. در این واحد پس از تشکیل پرونده در قسمت پذیرش، شرح حال کامل و سابقه درمانی و خانوادگی زوجین توسط کارشناسان IVF گرفته میشود. سپس متخصص زنان و نازایی پس از مشاهده پرونده، معاینه و بررسی نتایج آزمایش‌ها، پروتکل درمانی مناسب را پیشنهاد می‌نماید. بعد از آن، نحوه مصرف داروها توسط همکاران کارشناس IVF در واحد دیگر توضیح داده خواهد شد و توصیه های لازم به بیمار داده می شود.