مقالات علمی

تکنیک های تکمیلی

هچینگ

هچینگ   اطراف تخمک را لایه ای از جنس مولکول

ادامه مطلب
تکنیک های تکمیلی

PRP

 (plasma rich platelet (PRP پلاسمای غنی از پلاکت (PRP)، روش

ادامه مطلب