مسئول واحد تحقیقات

______________
 خانم مهدویان

مسئول واحد IT

______________
 خانم جمشیدی

واحد آمار، IT و تحقیقات


مرکز تحقیقات و پژوهش، آمار و IT مرکز درمان ناباروری نوین واقع در طبقه چهارم مرکز، جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور توسعه دانش در زمینه تولیدمثل و ارتقاء درمان بیماران و مراجعه کنندگان عزیز به این مرکز می باشد. یکی از اهداف مهم مرکز نوین، ارتقاء شاخص بارداری و افزایش رضایتمندی بیماران می باشد و تلاش آن را داریم که بر اساس آخرین رفرنس های روز دنیا در زمینه ناباروری و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی به این هدف و سایر اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم.

اهداف پیش بینی شده این واحد:

انجام تحقیقات علمی در زمینه ناباروری

ارتقاء کمی شاخص بارداری

استفاده از نتایج تحقیقات در جهت رفع هرچه بیشتر مشکلات ناباروری یا سقط مکرر بیماران

انجام طرح های علمی و تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز علمی داخلی و خارجی

حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشجویی در زمینه باروری و ناباروری

برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات مدون ماهیانه در مرکز

پیگیری سلامت کودکان متولد شده به شیوه IVF در غالب طرح تحقیقاتی