تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

بخش مدیریت مرکز

مدیریت مرکز

سرکار خانم رحیمی

مدیر داخلی

سرکار خانم نوروزی

واحد مدیریت مرکز درمان ناباروری نوین واقع در طبقه همکف می باشد که مسئول این واحد سرکار خانم شهلا رحیمی می باشند که همه روزه پاسخگوی بیماران و مراجعه کنندگان عزیز و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای عملکرد پرسنل می باشند. 

مسئول واحد مدیریت IPD مرکز درمان ناباروری نوین سرکار خانم شهلا رحیمی می باشند که از وظایف ایشان پاسخگویی و رفع مشکلات بیماران بین الملل می باشد.

مدیر داخلی مرکز نوین سرکار خانم الهام نوروزی می باشند که مسئول هماهنگی و پیگیری بین بخشی و رسیدگی به امور داخلی مرکز می باشد.