خدمات IVF

تکنیک های تخصصی

IVF

IVF چیست؟   روشIVF، یکی از روش‌های کمک باروری (ART) است که پس از تحریک تخمدان ها به وسیله استفاده از داروهای خاص، تخمک های برداشت

ادامه مطلب