تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

بخش اداری

بخش اداری

واحد اداری

واحد اداری مرکز درمان ناباروری نوین واقع در سه طبقه منفی یک، همکف و اول می باشد که شامل پذیرش، ترخیص، اطلاعات، واحد حسابداری و واحد بایگانی می باشد.