رحم جایگزین

فهرست مطالب

رحم جایگزین

یکی از علل مهم ناباروری، ناتوانی مادر در حمل و نگه داری جنین در رحم است. در این روش جنین حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک و اسپرم زوجین متقاضی (نابارور) به رحم شخص ثالث انتقال داده می شود.  جایگزینی رحمی زمانی ضرورت می یابد که زوجین همۀ فاکتورهای لازم برای شکل گیری فرزند را دارند، ولی به دلیل نداشتن رحم یا رحم سالم، امکان داشتن فرزند از آن ها سلب شده است.

این مقاله تایید شده است توسط :
دکتر مهناز منصوری

دکتر مهناز منصوری

متخصص زنان و فلوشیپ نازایی

برچسب‌ها :
آخرین مقالات