تکنیک های تشخیصی درمانی

تکنیک های تشخیصی درمانی

وازووازوستومی

وازووازوستومی   گاهی افرادی که وازکتومی شده‌اند، تصمیم به برگشت عمل می‌گیرند و در بعضی مواقع به­دنبال عمل فتق به واز (مجرای اسپرم بر) آسیب

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی لاپاراسکوپی عملی است که برای دیدن اعضا داخلی شکم به کار میرود. دوربین نازکی به نام لاپاراسکوپ از طریق ایجاد برش کوچکی در زیر

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

واریکوسلکتومی

واریکوسلکتومی   هر جا که سیاهرگی وجود داشته باشد؛ احتمال بروز واریس هم وجود دارد. یکی از این جاها، بیضه است. در قسمت فوقانی هر

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

هیستروسونوگرافی

هیستروسونوگرافی درهیستروسونوگرافی با عبور دادن یک لوله بارک از طریق واژن به داخل رحم، مایع نرمال سالین به درون رحم تزریق می گردد و همزمان

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی هیستروسکوپی نوعی عمل جراحی است که به پزشک اجازه میدهد که بتواند داخل رحم شما را برای تشخیص علت خونریزی های غیر طبیعی و

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

اسپرموگرام

اسپرموگرام : آزمایش مایع منی (Semen Analysis Test) میزان اسپرم تولید شده توسط مرد را اندازه گیری میکند. همچنین در این آزمایش تعداد و کیفیت

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

بیوپسی بیضه

بیوپسی بیضه بیوپسی بیضه نیز به صورت سرپایی انجام می‌ شود و معمولاً بیمار حداکثر ۲ ساعت بعد از عمل از مرکز درمانی مرخص می

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

PESA/TESA

 PESA/TESA     عدم وجود اسپرم در آزمایش منی (حداقل دو نمونه) را آزواسپرمی گویند که این اختلال می‌تواند در اثر تولید نشدن اسپرم در

ادامه مطلب
تکنیک های تشخیصی درمانی

Micro TESE

Micro  TESE در مواردی که سایز بیضه ها کوچک باشد و یا هیچ اسپرمی در بیوپسی بیضه (TESE) مشاهده نشود، نمونه برداری بیضه با میکروسکوپ

ادامه مطلب