داستان‌های زندگی شما

هدیه ی صبر

تمام سختیهای من، آزمون الهی بود … صبر در برابر مشکلات و بازشدن دریچه ای از نور و برکت الهی که نویدبخش زندگیم بود.

خواندن ادامه داستان
شیرینی زندگی ما

موقعی که خانم دکتر گفت یک ساک دیده میشه. یکی از پرسنل محترم مرکز نوین که فرم صورتی رنگ پوشیده بود، صلوات فرستاد و چشمای من پر از اشک شوق بود …

خواندن ادامه داستان
حالا ما آماده‌ایم تا داستان شمارو بشنویم